Gość

Rejestruj

Ukraine Grunge Flag by Free Grunge Textures - www.freestock.ca is marked with CC BY 2.0. To view the terms, visit https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=openverse
homie project
Homie Project™ jest programem afiliacyjnym serwisu GTAthegame. Może w nim wziąć udział każdy użytkownik posiadający aktywne konto w serwisie. Wystarczy promować naszą stronę poprzez zamieszczanie linków lub bannerów do niej na innych stronach. Każdy użytkownik otrzymuje swój niepowtarzalny link, dzięki któremu zostaje identyfikowany jako osoba polecająca. Każde unikalne wejście przez link dodaje do konta polecającego określoną liczbę punktów afiliacyjnych Homie Project, zaś co określony przedział czasu (około miesiąca) są one przeliczane i zamieniane na określony przez użytkownika cel.
regulamin
 1. "Homie Project" jest programem afiliacyjnym należącym do serwisu GTAthegame NETWORK i będącym jego własnością.
 2. Organizatorem programu jest Administrator serwisu GTAthegame.
 3. W programie może brać udział każdy uzytkownik posiadający aktywne konto w serwisie.
 4. Zabrania się modyfikowania linku dostaczonego użytkownikowi.
 5. Dopuszczalne jest linkowanie grafiki, o ile jest ona powiązana z Grand Theft Auto lub z GTAthegame.
 6. System zlicza tylko unikalne wejścia (tzn. z danego komputera zaliczane jest tylko jedno wejście dziennie). Punkt zostaje zaliczony w momencie, gdy użytkownik wchodzący poprzez link, jest aktywny na stronie przynajmniej 10 sekund (aktywny tzn. porusza się po serwisie, klika w linki nawigacyjne, itp). Służy to temu, aby nie nabijać wejść poprzez wchodzenie i zamykanie okna - to nie jest promocja naszego serwisu!
 7. Punkty uzyskane z wejść przeliczne są przynajmniej raz w tygodniu (możliwe jednak, że czynność ta będzie wykonywana częściej w zależności od ilości punktów zdobytych przez użytkowników).
 8. Punkty uzyskane z wejść można zamienić w dowolnym momencie na punkty Doughz, będące głównym wyznacznikiem aktywności użytkownika w serwisie GTAthegame (punkty zamieniane są na Doughz zgodnie z przelicznikiem aktualnym w dniu zgłoszenia, po zatwierdzeniu przez Organizatora) lub można je pozostawić na swoim koncie na czas nieokreślony.
 9. Użytkownik zarządza swoimi punktami Homie przy pomocy specjalnego panelu znajdującego się na tej stronie.
 10. Lista pięciu najaktywniejszych użytkowników dostępna jest u góry strony na zakładce "Homie".
 11. Wszelkie ujawnione przez organizatora programu oszustwa dyskwalfikują użytkownika i są równoznaczne z zablokowaniem konta oraz dostępu do strony osobie łamiącej regulamin.
 12. Organizator programu jest jedyną osobą mającą prawo do ostatecznego rozstrzygania wszelkich sporów.
 13. Organizator programu nie ma obowiązku tłumaczenia się ze swoich decyzji.
 14. Organizator programu zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub przerwania programu w dowolnym momencie.
 15. Organizator programu zastrzega sobie prawo do modyfikacji tego regulaminu bez informowania uczestników programu.
 16. Uczestnictwo w programie rozpoczyna się w momencie pierwszego użycia linku dostarczonego użytkownikowi i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Data ostatniej modyfikacji: 19 grudnia 2005

Obecnie serwis przegląda 70 gości oraz 0 z 6664 zarejestrowanych użytkowników
Razem: 70 · Najwięcej (7125): 07.06.2015 · Ostatnio przyjęty: putinek
STATYSTYKI »
news · forum · blogi · mobile · rss · pliki · filmy · njoy · szukaj · mapa
© 2004 - 2024 GTAthegame
Kopiowanie materiałów bez zgody autorów jest zabronione!
Wszystkie prawa zastrzeżone · Polityka prywatności · Cookies